Éves értékelés

 A 2016-tól felvételt nyert hallgatók a doktori képzés alatt az első és a harmadik év végén (a 2015-ig felvételt nyert hallgatók pedig minden év végén) kötelező minősítésen esnek át éves beszámoló formájában.

 A 2016-tól felvételt nyert hallgatók a negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként, valamint a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként a résztvevők komplex vizsgát teljesítenek, amely méri és értékeli a tanulmányi és kutatási előmenetelüket. A komplex vizsga letétele után kezdődik a fokozatszerzési eljárás, amely egybeesik a kutatási és disszertációs szakasszal.

 A 2016-tól felvételt nyert hallgatók az első és a harmadik év végén, a 2015-ig felvételt nyert hallgatók minden évben az aktuális határidőig kötelesek az elmúlt év munkájáról beszámolni. Ezen beszámolók képezik alapját az adott hallgató és témavezető munkájára vonatkozó rendszeres értékelésnek, valamint az „Éves beszámoló” nevű 0 kreditpont értékű tárgyak teljesítésének. A beszámolókat a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 6. mellékletben csatolt nyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni. A nyomtatványt elektronikus és aláíratott formában kell eljuttatni a titkárhoz, aki azt a Doktori Iskola Tanácsa elé terjeszti, majd annak véleményéről tájékoztatja a Tudományterületi Doktori Tanácsot.
 Páratlan félévekben a kutatási kreditek elfogadásához kötelező a rövid féléves beszámoló elkészítése.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 19. 16:48