Kurzusok hirdetése

A doktori képzés képzési és kutatási szakaszában a tanulmányi kreditpontok megszerzése érdekében a doktoranduszok különböző kurzusokra jelentkeznek heti 4-6 órában és a felvett előadások anyagából félévenként vizsgát tesznek.

A félévek elején a Neptun rendszerben sem a tanulmányi kurzusok, sem a kutatási kreditekhez tartozó  "Kutatómunka..." tárgyak kurzusainak hirdetése nem automatikus.

A tanulmányi félévek elején a hallgatók (és témavezetőik) kérésére az egyes kurzusok oktatói kizárólag maguk jelezhetik a Doktori Iskola titkárának az adott félévben meghirdethető PhD kurzusaik (foglalkozások) címét, kódját és csupán az ezek a kurzusok kerülnek meghirdetésre a Neptun rendszerben. (Az egyes hallgatók számára soron következő "Kutatómunka..." tárgy kurzusának hirdetését oktatóként maga a témavezető jelzi a titkárnak.)

A fentieknek megfelelően a félévek elején minden doktorandusz hallgató a saját témavezetőjével történt egyeztetés után kapcsolatba lép az adott félévben az általa hallgatni kívánt doktori (PhD) kurzusok oktatóival a lehetséges kurzushirdetések miatt.

Az oktatók a Neptun rendszerben tekinthetik meg és ellenőrizhetik a kérésükre meghirdetett kurzusokat és azokra jelentkezett hallgatók listáját, valamint ott jegyezhetik be a hallgatók számára a kurzusok teljesítését illetve a kurzus vizsgajegyeit.


Kapcsolódó tartalom:  A Doktori Iskola regisztrált kurzusainak listája és a tantárgyak részletes leírásai:

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:04