Kurzushirdetés

A doktori képzés során a doktoranduszok tanulmányi és kutatási kreditpontokat gyűjtenek.

Minden félévben a kutatási kreditpontok megszerzéséhez a sorszámban soron következő "Kutatómunka..." című tárgy kurzusát szükséges felvenni a Neptun rendszerben.

A képzési és kutatási szakaszban a tanulmányi kreditpontok megszerzése érdekében a doktoranduszok különböző kurzusokra jelentkeznek heti 4-6 órában és a felvett előadások anyagából félévenként vizsgát tesznek.
Az egyes tanulmányi kurzusokat a hallgatók a témavezetőjükkel konzultálva választják ki és veszik fel a Doktori Iskola SzMSz-ben (a képzési tervben) leírt számban és az ott megadott megkötéseknek megfelelően. Elsődleges cél, hogy az alkalmasan választott kurzusokkal a hallgatók segítséget kapjanak a felkészüléshez a komplex vizsgára, (illetve a 2016 előtt felvételt nyert hallgatók esetében a szigorlatra).  Ahhoz, hogy a doktoranduszok a negyedik félévben minél eredményesebben tudjanak felkészülni a komplex vizsgára, ajánlott a képzési terv szerint szükséges tanulmányi krediteket már az első három félévben megszerezni.

 A Doktori Iskola regisztrált kurzusainak listája és a tantárgyak részletes leírásai megtekinthetők az alábbi helyeken:

A félévek elején a Neptun rendszerben sem a tanulmányi kurzusok, sem a "Kutatómunka..." tárgyak kurzusainak hirdetése nem automatikus. A tanulmányi félévek elején a hallgatók (és témavezetőik) kérésére, velük egyeztetve az egyes kurzusok oktatói maguk jelezhetik a Doktori Iskola titkárának a meghirdethető PhD kurzusaik (foglalkozások) címét, kódját és ezek a kurzusokat kerülnek meghirdetésre a Neptun rendszerben. (A soron következő "Kutatómunka..." tárgy kurzusának hirdetését oktatóként maga a témavezető jelzi a titkárnak.)

A fentieknek megfelelően a félévek elején minden doktorandusz hallgató egyeztessen saját témavezetőjével és lépjen kapcsolatba az adott félévben általa hallgatni kívánt doktori (PhD) kurzusok oktatóival a kurzuskiírások miatt.

Az oktatásra és a konferencia részvételre vonatkozó kurzusok hirdetését a félév elején előre kell kérvényezni, valamint a más doktori iskolákban hallgatott kurzusok felvétele is speciális (ezekkel kapcsolatban érdeklődjenek a Doktori Iskola titkáránál vagy vezetőjénél).

 Tudnivalók a Konferencia kurzushoz:  Lehetőség van egyszer 2 kreditpont értékben konferencia részvétel beszámítását kérni, ha nemzetközi konferencián szóbeli vagy poszter előadást tart a hallgató, azonban ezt a félév elején előre kell kérni. (Ahhoz hogy beazonosítható legyen a konferencia, a Doktori Iskola vezetőjének címzett levélben le kell írni, hogy milyen konferencia, hol, mettől-meddig lesz az előadás, mi az előadás címe, illetve konferencia programot is mellékeljen mellé vagy az előadást elfogadó elektronikus levél másolatát.) A konferencia kurzus a témavezető nevére lesz kiírva és a félév végén majd a témavezető írja alá a Neptunban a kurzus teljesítését, miután rövid számonkéréssel ellenőrizte, hogy a hallgató valóban részt vett konferencián és megtartotta az előadást.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) a doktoranduszok általános (módszertani, etikai, stb) kutatási ismereteinek bővítése céljából a valamennyi doktorandusz számára kötelezően teljesítendő Általános kutatási ismeretek (tárgykód: DEAKIDI, felelős: Dr. Csernoch László) című doktori kurzust hirdeti meg a Neptunban (rendszerint a páros félévekben).

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:04