Fokozatszerzés

Letölthetők a DE TDT Letölthető dokumentumok oldalról (https://ttdt.unideb.hu/hu/letoltheto-dokumentumok)
    Nyilatkozat a fokozatszerzés elindításához - Statement to start the PhD procedure (ENGLISH)
    Fokozatszerzési illetve védési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumok listája
    A PhD tézis fedőlapja - Cover page of the short thesis for the degree of PhD
    A PhD értekezés fedőlapja (Természettudományi Doktori Iskolákhoz) - Cover page of the dissertation (Doctoral Schools of Natural Sciences))
    A PhD értekezés aláírási oldala (jelölt és a témavezető nyilatkozata) - Signature page of PhD dissertation (by candidate and supervisor)
    A PhD értekezés betétlapja 2016 előtt (szigorlati és bírálóbizottság) -  Insert page of PhD dissertation before 2016
    A PhD értekezés betétlapja 2016 után (bírálóbizottság) -  Insert page of PhD dissertation after 2016
    Tájékoztató a doktori értekezés egységes formai követelményeiről

 

Tudományos publikációk köre, követelmények
  (Debreceni Egyetem/Címlap/TUDOMÁNY/DOKTORI KÉPZÉS/Letölthető dokumentumok oldalról)


Hasznos tudnivalók a fokozatszerzési eljáráshoz az (új) nyolc féléves PhD képzésben (Fokozatszerz_elj_8felev.pdf)

 

Hasznos tudnivalók a fokozatszerzési eljáráshoz a (régi) hat féléves PhD képzésben (Fokozatszerz_elj_6felev.pdf)  

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 06. 11:52