Felvételi eljárás

A doktori képzésre vonatkozó szabályokat (és ezen belül a felvételi eljárást) a Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata (https://ttdt.unideb.hu/ (Letölthető dokumentumok) ), valamint a doktori iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) tartalmazza.

A doktori iskolába való felvétel felvételi vizsga alapján történik, amelyre az erre a célra szolgáló jelentkezési űrlap (letölthető a Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács(TTDT) honlapjáról: https://ttdt.unideb.hu/ (Letölthető dokumentumok) ) kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet jelentkezni. A felvételi eljárási rendje és pontozási szabályzata megtalálható az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában (SzMSz, 8. sz. melléklet: Debreceni Egyetem „Fizikai Tudományok” Doktori Iskola felvételi eljárási rendje). A felvételi jelentkezés határideje május 15. (keresztféléves képzés esetén november 15.).
Az iskola időtartamára ösztöndíjat lehet kapni, a lehetőségek a témaválasztástól is függenek. A részletekről a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács Irodájában lehet érdeklődni (Bessenyei Éva, PhD előadó,  phd-ttk@science.unideb.hu , Tel.: +36 52 512 900 / 62890,  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  Főépület (Egyetem téri Campus), földszint 15/B), ill. jelentkezési lapot és csekket kérni.
Az iskola elvileg bármilyen nemzetiségű hallgatók számára nyitott, azzal a megkötéssel, hogy az oktatás csak magyar és/vagy angol nyelven folyik. Az iskolában a jelöltek főállásuk megtartása mellett is részt vehetnek.

 

Kivonat a DE Doktori szabályzatból
(IV. FEJEZET,  A doktori képzés,  5.§ Felvétel a szervezett doktori képzésre)

A felvételi jelentkezés rendje

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap,
 • rövid életrajz,
 • publikációs jegyzék,
 • mesterképzésben szerzett vagy azzal egyenértékű egyetemi diploma (fénymásolat). Ha a diplomát nem a DE adta ki, annak hitelesített másolata szükséges.
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok)
 • a jelentkezési díj befizetésének igazolása,
 • 2 db saját névre megcímzett, normál méretű boríték.
 • erkölcsi bizonyítvány (a DE végzős hallgatói, ill. dolgozói kivételével).

A felvételi elbeszélgetésen valamennyi dokumentumot eredetiben kell bemutatni.

...

Az eljárás lefolytatása:
 • A jelentkezőkkel a TTDT által megbízott, doktori iskolánként szervezett, legalább három tagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. Ennek során tájékozódik a jelölt szakmai intelligenciájáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, előző tudományos jellegű tevékenységéről.
 • A bizottság értékeli a jelentkezők teljesítményét, rangsorolja őket és javasolja, vagy nem javasolja felvételüket.
 • A felvételi bizottság a következő kategóriákban ad pontokat:
 • szakmai intelligencia                                              max 40 pont
 • diploma, tanulmányi eredmény                              max. 30 pont
 • előző tudományos munka, TDK dolgozat,stb.       max. 30 pont
 • Két évnél régebbi vagy külföldi diploma esetén a tanulmányi eredmény és a diploma nem kerül pontozásra, ekkor a szakmai intelligencia és a tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal növekszik. Ugyanez az eljárás követendő akkor is, ha a jelentkező diplomájának nincs minősítése.
 • A külföldön szerzett diploma esetén a jelentkező egyetemi végzettségi szintjét, fokozatát a felvételi bizottságok bírálják el.
 • A felvételhez – külföldi állampolgárságú jelentkezőknél – a TTDT a származási ország nyelvét elfogadja az idegen nyelvtudási követelmény teljesítéseként.
 • A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) minimális pontszám 60.

A felvételi eljárás során a Doktori iskolák kijelölik a felvételi bizottság tagjait, és az időpontot, lebonyolítják a felvételi vizsgát és tájékoztatják a TTDT-t az eredményekről.
A TTDT felkéri a felvételi bizottság tagjait, kiértesíti a hallgatókat a felvételi beszélgetés időpontjáról és helyéről, dönt az egyes doktori iskolák felvételi keretszámairól, a felvételekről, arról értesíti a hallgatókat és a döntésről tájékoztatja az EDHT-t.


A doktori felvételi eljárás pontozása megtalálható a Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 8.sz. mellékletében (Debreceni Egyetem „Fizikai Tudományok” Doktori Iskola felvételi eljárási rendje).


Kapcsolódó tartalom : Felvételi követelmények

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 09. 08:12